FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2019-2020 DÖNEMİ DEĞERLENDİRME - AKREDİTASYON BAŞVURU TARİHİ

2019-2020 değerlendirme döneminde FEDEK tarafından akreditasyon değerlendirmesi yapılması istenen programların ön başvuruları için son tarih 31 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Başvuru için tıklayınız. 

Akreditasyon başvuruları FEDEK - Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi (Sürüm 2.0 - 26.11.2016)'ne göre yapılacaktır.

 

2019-2020 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ

2019-2020 dönemi için akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda sunulduğu gibi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra, sunulduğu hali ile 2019-2020 döneminde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 

Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme (1) 13.800,00 ₺ + KDV 9.800,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme (2) 9.800,00 ₺ + KDV 9.800,00 ₺ + KDV
Raporla Ara Değerlendirme (2) 7.250,00 ₺ + KDV 7.250,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster (3) 9.800,00 ₺ + KDV 9.800,00 ₺ + KDV
Raporla Kanıt Göster (3) 7.250,00 ₺ + KDV 7.250,00 ₺ + KDV

 

      (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
      (2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi
      (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi

 

2019 - 2020 döneminde değerlendirmesi yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini başvurularının kabulünden sonra FEDEK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.