FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2023-2024 DÖNEMİ DEĞERLENDİRME - AKREDİTASYON BAŞVURU TARİHİ

2023-2024 Değerlendirme Dönemi için Akreditasyon Başvuru Süresi 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılmalıdır. 2023-2024 Dönemi Başvuru Ücretleri aşağıda sunulmuştur.
 
Akreditasyon başvuruları, Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi(Sürüm 3.0 - 22.12.2022)'ye göre yapılacaktır.
 
2023-2024 DÖNEMİ AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME BEDELLERİ

2023-2024 Akademik Yılı için akreditasyon bedelleri aşağıdaki tabloda sunulduğu gibi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra, sunulduğu hali ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
 
Değerlendirme Türü Normal Öğretim İkinci Öğretim
Genel Değerlendirme 65.900,00 ₺ + KDV 55.900,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Ara Değerlendirme 55.900,00 ₺ + KDV 55.900,00 ₺ + KDV
Raporla Ara Değerlendirme 39.400,00 ₺ + KDV 39.400,00 ₺ + KDV
Ziyaretle Kanıt Göster 55.900,00 ₺ + KDV 55.900,00 ₺ + KDV
Raporla Kanıt Göster 39.400,00 ₺ + KDV 39.400,00 ₺ + KDV
 
      (1) İlk kez değerlendirmesi yapılacak programların veya akreditasyonu olan programların genellikle beş yılda bir yapılan değerlendirmesi
      (2) Daha önce yapılan genel değerlendirme sonucunda kısa süreli akreditasyon verilmiş olan programların ara değerlendirmesi
      (3) Daha önce yapılan ara veya genel değerlendirme sonucunda bir yıl süreli akreditasyon verilmiş olan programların kanıt göster değerlendirmesi
 
2023-2024 Akademik Yılı değerlendirme yapılacak kurumların ödeyecekleri akreditasyon bedellerini başvurularının kabulünden sonra FEDEK tarafından kendilerine bildirilecek tarihe kadar yatırmaları gerekmektedir.