FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

AKREDİTE KURUMLAR

 

10 Mayıs 2019 itibariyle FEDEK tarafından değerlendirilen lisans programların listesini ve akreditasyon belgelerinin sürelerini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi  
Akredite Programlar Süresi:
Arkeoloji 2014 - 2019
Felsefe 2014 - 2019
Sanat Tarihi 2014 - 2019
Sosyoloji 2014 - 2019
Tarih 2014 - 2019
Türk Dili ve Edebiyatı 2014 - 2019
Ankara Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2018 - 2021
Biyoloji 2016 - 2021
Fizik 2016 - 2021
İstatistik 2016 - 2021
Kimya 2016 - 2021
Matematik 2016 - 2021
Atılım Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Psikoloji 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Mütercim - Tercümanlık 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Balıkesir Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Kimya 30 Mart 2019 -30 Eylül 2024
Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 Mart 2019 -30 Eylül 2024
Matematik 2018 - 2023
Sosyoloji 2018 - 2023
Başkent Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021
Çukurova Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
İstatistik 2018-2023
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Fizik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İstatistik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Karşılaştırmalı Edebiyat 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Karşılaştırmalı Edebiyat (II. Öğretim) 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Kimya 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Matematik-Bilgisayar 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2018 - 2023
Fizik 2018 - 2023
İstatistik 2018 - 2023
Kimya 2018 - 2023
Matematik 2018 - 2023
Gebze Teknik Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Fizik 30 Mart 2019-30 Eylül 2021
Matematik 30 Mart 2019-30 Eylül 2021
Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 Mart 2019-30 Eylül 2021
Hacettepe Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Aktüerya 2015 - 2017
Biyoloji 2015 - 2020
İstatistik 2015 - 2017
Kimya 2015 - 2020
Matematik 2015 - 2020
Fizik 2015 - 2020
İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2018 - 2021
Psikoloji 2018 - 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 2018 - 2021
İstanbul Kültür Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Fizik 2012 - 2017
Matematik - Bilgisayar 2012 - 2017
Türk Dili ve Edebiyatı 2012 - 2017
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2013 - 2018
Psikoloji 2013 - 2018
İstanbul Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Sosyoloji 2017-2022
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2018-2020
Biyoloji 2018-2023
Fizik 2018-2023
Matematik 2018-2023
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018-2023
Karadeniz Teknik Üniversitesi    
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji

2013 - 2018

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Kimya 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021
Kocaeli Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Arkeoloji 2017-2019
Biyoloji 2017-2019
Felsefe 2017-2019
Kimya 2017-2019
Matematik 2017-2022
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Kimya 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024
Biyoloji 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024
Mersin Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Kimya 2017 - 2018
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2017-2022
İstatistik 2017-2022
Kimya 2018-2023
Fizik 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Matematik 2017-2023
Sosyoloji 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Akredite Programlar Süresi
Kimya 2018-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Matematik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
İstatistik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
Sakarya Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Alman Dili ve Edebiyatı 2018-2021
Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2023
Biyoloji 2016-2021
Coğrafya 2016-2021
Çeviribilim 2018-2021
Çeviribilim (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2020
Sanat Tarihi 2018-2023
Sosyal Hizmet 2018-2023
Felsefe 2016-2021
Fizik 2016-2021
Kimya 2016-2021
Matematik 2016-2021
Sosyoloji 2016-2021
Tarih 2016-2021
Türk Dili ve Edebiyatı 2018-2021
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) 2018-2021
Selçuk Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2017-2019
Fizik 2017-2019
İstatistik 2017-2019
Kimya 2017-2019
Matematik 2017-2019
Sinop Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Matematik 30 Mart 2019 - 30 Eylül 2021
Trakya Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2016-2021
Kimya 2017-2022
Uludağ Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2014-2019
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Psikoloji 2018-2023
Türk Dili ve Edebiyatı 2018-2023
Üsküdar Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Psikoloji 2018-2020
Psikoloji (İngilizce) 2018-2020
Felsefe 2018-2020
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018-2020
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2018-2020
Yakın Doğu Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Matematik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Psikoloji (İngilizce) 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Tarih 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Yeditepe Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Felsefe 2017 - 2022
Fizik 2017 - 2022
Antropoloji

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Çeviribilim

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Matematik

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024

Psikoloji

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024

Türk Dili ve Edebiyatı

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Sosyoloji 2018 - 2021
Tarih 2018 - 2021
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Tarih 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2021
Biyoloji 2014 - 2019
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2017 - 2019
Matematik 2017 - 2019
Türk Dİli ve Edebiyatı 2017 - 2019