FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

AKREDİTE KURUMLAR

http://www.istanbul.edu.tr/tr/_AKREDİTE PROGRAM LİSTESİ

10 Mayıs 2019 itibariyle FEDEK tarafından değerlendirilen lisans programların listesini ve akreditasyon belgelerinin sürelerini aşağıdaki listede görebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi  
Akredite Programlar Süresi:
Arkeoloji 2014 - 2019
Felsefe 2014 - 2019
Sanat Tarihi 2014 - 2019
Sosyoloji 2014 - 2019
Tarih 2014 - 2019
Türk Dili ve Edebiyatı 2014 - 2019
Ankara Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2018 - 2021
Biyoloji 2016 - 2021
Fizik 2016 - 2021
İstatistik 2016 - 2021
Kimya 2016 - 2021
Matematik 2016 - 2021
Atılım Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Psikoloji 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Mütercim - Tercümanlık 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Balıkesir Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Kimya 30 Mart 2019 -30 Eylül 2024
Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 Mart 2019 -30 Eylül 2024
Matematik 2018 - 2023
Sosyoloji 2018 - 2023
Başkent Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021
Çukurova Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
İstatistik 2018-2023
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Fizik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İstatistik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Karşılaştırmalı Edebiyat 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Karşılaştırmalı Edebiyat (II. Öğretim) 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Kimya 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Matematik-Bilgisayar 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2018 - 2023
Fizik 2018 - 2023
İstatistik 2018 - 2023
Kimya 2018 - 2023
Matematik 2018 - 2023
Gebze Teknik Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Fizik 30 Mart 2019-30 Eylül 2021
Matematik 30 Mart 2019-30 Eylül 2021
Moleküler Biyoloji ve Genetik 30 Mart 2019-30 Eylül 2021
Hacettepe Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Aktüerya 2015 - 2017
Biyoloji 2015 - 2020
İstatistik 2015 - 2017
Kimya 2015 - 2020
Matematik 2015 - 2020
Fizik 2015 - 2020
İstanbul Aydın Üniversitesi Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2018 - 2021
Psikoloji 2018 - 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 2018 - 2021
İstanbul Kültür Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Fizik 2012 - 2017
Matematik - Bilgisayar 2012 - 2017
Türk Dili ve Edebiyatı 2012 - 2017
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2013 - 2018
Psikoloji 2013 - 2018
İstanbul Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Sosyoloji 2017-2022
Astronomi ve Uzay Bilimleri 2018-2020
Biyoloji 2018-2023
Fizik 2018-2023
Matematik 2018-2023
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018-2023
Karadeniz Teknik Üniversitesi    
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji

2013 - 2018

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Kimya 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021
Kocaeli Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Arkeoloji 2017-2019
Biyoloji 2017-2019
Felsefe 2017-2019
Kimya 2017-2019
Matematik 2017-2022
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Kimya 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024
Biyoloji 10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024
Mersin Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Kimya 2017 - 2018
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2017-2022
İstatistik 2017-2022
Kimya 2018-2023
Fizik 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Matematik 2017-2023
Sosyoloji 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2024
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Akredite Programlar Süresi
Kimya 2018-2020
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Matematik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
İstatistik 24 Şubat 2019 -30 Eylül 2024
Sakarya Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Alman Dili ve Edebiyatı 2018-2021
Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2023
Biyoloji 2016-2021
Coğrafya 2016-2021
Çeviribilim 2018-2021
Çeviribilim (İkinci Örgün Öğretim) 2018-2020
Sanat Tarihi 2018-2023
Sosyal Hizmet 2018-2023
Felsefe 2016-2021
Fizik 2016-2021
Kimya 2016-2021
Matematik 2016-2021
Sosyoloji 2016-2021
Tarih 2016-2021
Türk Dili ve Edebiyatı 2018-2021
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) 2018-2021
Selçuk Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2017-2019
Fizik 2017-2019
İstatistik 2017-2019
Kimya 2017-2019
Matematik 2017-2019
Sinop Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Matematik 30 Mart 2019 - 30 Eylül 2021
Trakya Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2016-2021
Kimya 2017-2022
Uludağ Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Biyoloji 2014-2019
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Psikoloji 2018-2023
Türk Dili ve Edebiyatı 2018-2023
Üsküdar Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Psikoloji 2018-2020
Psikoloji (İngilizce) 2018-2020
Felsefe 2018-2020
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2018-2020
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2018-2020
Yakın Doğu Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Matematik 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
İngiliz Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Psikoloji (İngilizce) 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Tarih 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Türk Dili ve Edebiyatı 24 Şubat 2019-30 Eylül 2021
Yeditepe Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Felsefe 2017 - 2022
Fizik 2017 - 2022
Antropoloji

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Çeviribilim

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024

İngiliz Dili ve Edebiyatı

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Matematik

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024

Psikoloji

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2024

Türk Dili ve Edebiyatı

2014 - 2019

10 Mayıs 2019 - 30 Eylül 2021

Sosyoloji 2018 - 2021
Tarih 2018 - 2021
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Akredite Programlar Süresi
Tarih 24 Şubat 2019 - 30 Eylül 2021
Biyoloji 2014 - 2019
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2017 - 2019
Matematik 2017 - 2019
Türk Dİli ve Edebiyatı 2017 - 2019